Başlangıç Programları

Başlangıç Programı ve Amacı Nedir?

BBOM Modelinin öğretmenler tarafından hayata geçmesi ve yaygınlaştırılması için öğretmen destek çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmaların temelinde BBOM Öğretmen Köyü Topluluğu yer alıyor. BBOM Öğretmen Köyü topluluğuna katılmak isteyen, katılımcı ve barışçıl öğrenmeye gönüllü olanlar için her yıl en az bir yeni Başlangıç Programı açıyoruz. Topluluğa yeni katılacak olanlar Başlangıç Programına katılarak BBOM eğitim yaklaşımının temelleri hakkında bilgi ve farkındalık edinirken, birlikte öğrenme deneyimi yaşayarak topluluğa dair de deneyim edinirler.

Başlangıç Programları o yılın akademik takvimine ve ihtiyaçlarına göre 12-15 gün sürüyor. Katılanlar program sırasında Bodrum’da BBOM Öğretmen Köyü yerleşkesinde birlikte konaklıyorlar. 

Program yarıyıl tatilinde 5-7 gün, Nisan ya da Mayıs ayında 3-4 gün, yaz tatili başında 5-7 gün şeklinde toplam 3 buluşma halinde gerçekleşiyor. 

Başlangıç Programı 5 ana modülden oluşur. Çocuk Algısı ve Hakları, Şiddetsiz İletişim, Çocuk Gelimi ve Pozitif Etkileşim, Demokratik Okullar ve Demokratik Katılım ile BBOM Eğitim Modeli konularını içeren bu modüller her programda uygulanır. Ana hatları aynı kalmakla birlikte eğitim içeriği ve kazanım hedefleri her yıl gelişerek değişiyor. Yıllar içinde içeriklerdeki değişikliği gözlemek için aşağıda geçen 5 yılda uygulanan programların yıl yıl kazanım tablolarını görebilirsiniz.

2015-2016 Dönemi Kazanım Tablosu

2016-2017 Dönemi Kazanım Tablosu

2017-2018 Dönemi Kazanım Tablosu

2018-2019 Dönemi Kazanım Tablosu

2019-2020 Dönemi Kazanım Tablosu

Programı her yılın Aralık ayında BBOM Derneği sosyal medya hesapları ile web sitemizde bu bölümde duyuruyoruz ve başvuru formunu yayınlıyoruz. 

Programın hedefleri ile BBOM ilke ve değerlerini paylaşan,

Başka bir okulun mümkün olduğuna inanan,

Eğitimleri düzenli takip iradesi taşıyan ve çocuklarla çalışan/çalışmak isteyen,

Çocuk merkezli, demokratik ve ekolojik eğitim anlayışını benimseyen;

Okul öncesi ve ilkokul sınıf öğretmenleri, tüm kademelerden branş öğretmenleri, idareciler, psikologlar, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, çocuklarla çalışanlar ve öğretmen adayları programa katılmak için başvurabilir.

Şimdiye kadar açtığımız programlara her seferinde 500 ila 1000 kişi başvuruyor. Birlikte öğrenme ve gelişmeye odaklanan BBOM için bu başvuru sayılarının kıymeti büyük. Bununla birlikte katılımcı kontenjanı ile başvuru sayısı arasındaki büyük fark, katılımcılarımızı belirlemeye çalışırken bizleri zorluyor ve bir seçim süreci tasarlama ihtiyacı doğuruyor.

BBOM Derneği Öğretmen Köyü topluluğunca Köy içerisinden yani daha önceki başlangıç programlarının katılımcılarından bir seçici ekip oluşturuyoruz. Bu ekipteki herkes aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurarak başvuruları değerlendiriyor. Kontenjanlarımızı göz önüne alarak başvuru sahiplerini değerlendirme sonuçlarına göre programa davet ediyoruz. 

Başvuru formlarını okurken göz önünde bulundurduğumuz kriterler:

  • Katılmaya dair heyecan
  • Program boyunca edindiği deneyim ve farkındalıklarını kendi alanına taşıma potansiyeli
  • BBOM topluluğuna katkı potansiyeli
  • Formu doldururken dili kullanımı / yazılı iletişim becerisi
  • Gönüllülük potansiyeli
  • Değişime ve öğrenmeye açıklık
  • BBOM okullarında çalışma potansiyeli
  • Ekolojik hassasiyet
  • Katılımcı ve barışçıl birlikteliğe açıklık
  • Çok yönlü öğrenme potansiyeli

BBOM Öğretmen Köyü kurulduğundan bu yana geçen 5 yılda 11 Başlangıç Programı açtık. Her başlangıç programı katılımcısı bizim için topluluğa katılan bir yeni nesil. Dolayısıyla şimdiye kadar 11 Nesil Başlangıç Programı açtık ve yaklaşık 250 eğitimci programlarımıza katıldı. İçlerinden yaklaşık 220 kişi Öğretmen Köyü Topluluğumuza katılarak öznesi oldukları bir yaşam boyu öğrenme dahil oldular. 

Bir Öğretmen Köyü Topluluğu geleceği olarak her Nesil, Başlangıç Programı boyunca günce tutarak deneyimlerini kayda geçiriyor ve programa katılmak isteyip de katılamayanlara deneyimlerini ulaştırıyor. Yıllar içinde içinde tutulan güncelere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Başlangıç Programları’nın masrafları -hem eğitmenlerimizin gönülden desteği hem de BBOM Öğretmen Köyü’nün kendi yerleşkesinin olması dolayısıyla- olası piyasa maliyetlerinin yaklaşık %50 altında bütçe ile hayata geçiyor. 

BBOM Derneği program boyunca katılımcıların konaklama giderleri ile beslenme giderlerini, eğitmenlerin yarı gönüllü ücretlerini karşılıyor. Katılımcılar ise kendi ulaşım masraflarını karşılıyorlar. 

BBOM Derneği masrafları hibe programları şimdiye kadar hibe programları vesilesiyle karşıladı. Hibe aldığımız kurumların listesine BBOM Derneği işbirlikleri sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Atike Zeynep Kılıç

Burak Ülman 

Çiğdem Taş Yerli 

Feyza Eyikul 

Gözde Durmuş 

Tolga Erdoğan 

Vivet Alevi