Öğrenme Ortaklığı

Çocukların duygusal olarak kendilerini güvende hissettikleri öğrenme ortamlarında bulunmalarını, böylece kendi biricik potansiyellerini, barış içinde ve katılımla ortaya çıkarabilmelerini hayal ediyoruz. Bu hayali gerçekleştirmek üzere adımlar atarken,  öğrenme ortamlarına büyük katkı sunan öğretmenlerin de potansiyellerini tükenmeden ortaya koyabilmelerini desteklemek istiyoruz. Bu niyetle, Öğrenme Ortaklığı Programı’nı tasarladık.

Öğrenme Ortaklığı, öğretmenin bir diğer meslektaşıyla bir araya gelerek, birbirlerini destekledikleri ve sosyal duygusal becerilerini güçlendirdikleri bir programdır.  Program, öğretmene yeni bir sorumluluk vermeden, sürdürülebilir uygulama desteği sağlar.

Öğrenme Ortaklığı, temelde iki meslektaşın kendi çalışma düzenine göre rutin olarak buluşup birlikte çalışması üzerine kurulu bir program. Programda 3 ana tema (Anlaşma, Empati ile Dinleme, Kendini İfade), her temanın altında o konuda bilgi aktaran en az bir video ve iki çalışma kağıdı paylaşıyoruz. Öğretmenin, edindiği bilgiler ve yaptığı pratiklerden elde ettiği kazanımlarla kendi kişisel gelişimini ve sınıfta güvenli öğrenme ortamını zenginleştirmesini hedefliyoruz. 

Öğrenme Ortakları’nı;

  • Temanın ilgili videosunu izlemeye, 
  • Haftada bir ortaklarıyla (dijital ortamda veya yüzyüze) yapacakları bir saatlik buluşmayla çalışma kağıdının yönergelerini takip etmeye ve
  • Çalışma ile ilgili geri bildirim formunu doldurmaya davet ediyoruz. 

Katılımcı öğretmenler, Öğrenme Ortaklığı yapmak istedikleri bir meslektaşlarıyla  başvurudan önce anlaşıp, başvuru formuna birbirlerinin adını yazabilirler. Öğrenme ortağını sistemin atamasını isteyen öğretmenler ise bu tercihlerini formda belirttiklerinde, Öğrenme Ortaklığı Koordinasyon ekibi olarak, biz eşleştirmeyi bu katılımcılar adına yapacağız.

Ücretsiz bir program olan Öğrenme Ortaklığı, 24 Mart 2021 – 23 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak. Bu tarih aralığında her hafta öğrenme ortaklarıyla haftada 1 kez buluşacak ortaklar buluşma günlerini kendileri seçerken buluşma aralıkları Program Uygulama Takvimi‘nden görülebilir. 

Bu bir pilot uygulama ve yaklaşık 200 öğretmenin programdan faydalanmasını öngörüyoruz. Pilot programa katılan öğretmenlerimizin geri bildirimiyle programı geliştirmeyi ve gelecek yıllarda daha yaygın olarak uygulamayı planlıyoruz. Dolayısıyla bu programı uygulayan öğretmenler programın gelişmesine de katkıda bulunmuş olacaklar. Bu amaçla,  yapılan başvurular arasından program geliştirme sürecine zenginleştirecek çeşitlilikte 200 kişilik bir grup, koordinasyon ekibi tarafından seçilerek katılıma  davet edilecektir. 

2021 senesi için başvurular kapanmıştır. Başvuran herkese teşekkür ederiz.