Açıkhava Sınıfı Nedir?

Açıkhava Sınıfı Nedir?

Eric Nelson, Açıkhava Sınıfı’nın temel bileşenlerini ortaya koyuyor ve temelde hangi sorunları ele aldığını basit terimlerle açıklıyor.

Eric Nelson’un Dış Mekan Sınıfları Yetiştirme kitabı, açık hava sınıfının vizyonunu netleştiriyor ve bugünün çocuklarının ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını açıklıyor. Umarım aşağıdaki seçimler sizi bu muhteşem kitabın tamamını okumaya teşvik eder.


Açıkhava Sınıfı: Bir Çocukluk Hayalini Gerçekleştirmek

Açıkhava Sınıfı’nın amacı basittir: Çocuklar için açık hava deneyimlerinin sayısını, kalitesini ve faydalarını artırmak.

Açıkhava Sınıfı’nın vizyonu basittir: Dışarıda, özellikle de doğal alanlarda daha fazla vakit geçirmek çocuklara fayda sağlar. Amacı da aynı derecede basittir: Çocukların açık hava deneyimlerinin sayısını, kalitesini ve faydalarını artırmak.


İşte Açıkhava Sınıfı’nın temel özelliklerine genel bir bakış:

Açıkhava, Önemli bir Öğrenme Ortamıdır

Öğrenme, etrafı kapalı ortamları içermeyen dış ortamlarda gerçekleşir. Öyleyse, dış ortamların etrafı kapalı ortamlar kadar zengin ve dikkatli bir şekilde donatılmış olması önemlidir.Çocuklar içeride ve dışarıda sorunsuz bir şekilde hareket edebilmelidir; oynama ve öğrenme süreçleri bir alanda olduğu kadar diğerinde de kolay olmalıdır. Yetişkinler sanki bir alan diğerinden daha fazla eğitselmiş gibi yaklaşmamalıdır.


Çocuklar için Kendi Başına Oynama Özgürlüğü

Açıkhava Sınıfının temel ilkesi, çocukların kendi faaliyetlerini başlatma hakkıdır. Çocukların keşfetmesi, hayal etmesi, yeni şeyler denemesi ve tek başına veya arkadaşlarıyla öğrenmesi gerekir. Nihayetinde hepimizin en derinden öğrendikleri, “kendi başımıza” keşfettiklerimizdir.


Öğrenmek Zaman Alır

Çocuklarla çalışan çoğu yetişkin, onları acele ettirmeye çalışır. Çocuklara acele etmeleri için baskı yapmak öğrenmeyi hızlandırmaktan çok engeller. Neredeyse herkes gibi çocuklar da, rahat olduklarında ve kendi etkinliklerini yaratabilecekleri açık uçlu bir zamana sahip olduklarında en iyi şekilde öğrenirler. Yeni beceriler geliştirmek ve bunları içselleştirmek için zamana ihtiyaçları vardır. Açıkhava Sınıfı, çocukları dışarıda istedikleri kadar zaman geçirmeye teşvik eder. Çocukların sahip olduğu zaman genellikle sahip oldukları özgürlükle doğrudan ilgilidir.


Çocuklar Fiziksel Aktiviteye İhtiyaç Duyar

Çocukların gelişimi ve sağlığı için fiziksel aktivite gereklidir. Açık alan, çocuklara geniş hareket alanı, güçlü sosyal oyunlar ve irili ufaklı keşifler için fırsatlar sunar. Çocukların kendi etkinlikleri, onlara motor beceriler geliştirmede ve dünyanın nasıl çalıştığını öğrenmede yardımcı olur.


Tam Kapsamlı Etkinlikler

Açıkhava Sınıfı “İç mekânda yapabileceğiniz her şeyi ve hatta daha fazlasını dışarıda da yapabilirsiniz!” şeklinde bir yaklaşıma sahiptir. Açıkhava Sınıfı hayalinin bir kısmı, kapalı ve açık alanların biricik bir öğrenme ortamı haline dönüşmesidir.


Kapsamlı, Bütüncül, Belirli Müfredat

Müfredat, Erken Çocukluk Eğitimi’ndeki (EÇE) en hileli unsurlardan biridir. Kendi yetişkin gündemlerimizi çocuklara dayatmak yerine onların gelişimini nasıl destekleriz? Açıkhava Sınıfı’nda; müfredatın yetişkinler tarafından tasarlanmış çalışma veya etkinliklerden ziyade, bir çocuğun bir günde başından geçen, bir çocuğun temas ettiği her şey olduğunu görürüz. Yetişkinler, bu genişletilmiş müfredat anlayışını dikkate alarak, çocukların ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını gözlemler ve bunlara yanıt verir.


Katılımcı Çocuklar ve Katılımcı Öğretmenler

Katılım, öğrenmenin anahtarıdır. Gerçek öğrenme, yalnızca çocuklar çevresi ve çevresinde yer alan insanlarla, genellikle kendilerinin başlattıkları etkinlikler yoluyla meşgul olduklarında gerçekleşir. Paradoksal olarak, EÇE ortamlarında bu, gerçekten katılımcı öğretmenlerin genellikle arka planda olduğu, liderlik etmekten çok gözlemlediği ve yanıt verdiği anlamına gelir. Katılımcı öğretmenler, kendi öğrenme sürecini başlatan çocukları destekler.


Gelişimsel Olarak Uygun Faaliyetler

Açıkhava Sınıfı’ndaki “gelişimsel olarak uygun” terimi, etkinliklerin her zaman çocukların becerme kapasitesinde olduğu ve asla çocuklara dayatılmadığı anlamına gelir. Gelişimsel olarak uygun uygulamalar, etkili öğrenme ve çocukların iyi olma hali için temeldir.


Bu Yılın Popüler Konusunun Ötesine Geçmek

. . . çok eski bir şeye geri dönüş: çocuk merkezli öğrenme.

Bilgisiz bir göz için, Açıkhava Sınıfı, çocukların her zaman yaptıkları gibi dışarıda oynadıkları bir şey olarak görünebilir. Ancak Açıkhava Sınıfı’nda oyun oynamanın çok daha derin bir anlamı vardır. Ve bu şey, sadece sonraki popüler gündem değil, önümüze çıkacak bir yeniliktir. Hatta, bu çok eski bir şeye geri dönüştür: “çocuk merkezli öğrenmeye.”

Açıkhava Sınıfı, EÇE’yi öncelikle öğretmen tarafından başlatılan kapalı ortamdaki bir modelden, çocukların iyi olma hali için kritik öneme sahip olan açık havaya, çocukların başlattığı oyunu kucaklayan bir modele kaydırır. Çocukları ve aktivitelerini dışarıya taşıyarak, yaptıkları şeyin karakteri ve türü de dönüşür. Çocuklar, güvenliklerini ve heveslenmelerini sağlayan özenli yetişkinler tarafından desteklenerek, kendilerine ait etkinlikler üzerinde kontrolü yeniden kazanır ve kendi öğrenme ve büyüme süreçlerinde sorumluluk sahibi olurlar. Öğretmenler, gözlemci ve destekçi olmak üzere ‘kontrolü elden bırakırlar’.


Sessiz Acil Durum 

Çocuklukta, çocukları tehlikeden korumak için yaptığımız değişiklikler sessiz bir acil durum oluşturmaktadır. Çocuklar ve genel olarak toplum üzerinde hızla artan olumsuz etkileri nedeniyle buna acil durum diyorum. Sessiz diyorum çünkü birkaç istenmeyen sonucun birleşik etkisi onu çok zarar verici hale getiriyor, ancak bu sonuçların toplu etkisi nadiren tartışılıyor veya ele alınıyor. Açıkhava Sınıfı’nın; bu acil durumla başa çıkmaları için erken çocukluk eğitimcilerine yardımcı olabileceğine inanıyorum.


Günümüzde çocukların karşılaştığı en kritik yedi sorun şunlardır:

1. Egzersiz eksikliği

2. Elektronik medyayla meşgul olma

3. Dış mekanı oynamak için güvenli olmayan bir yer olarak algılama

4. Doğadan soyutlanma ve doğadan korkma

5. Doğa da dahil olmak üzere dünya ile bağlantı eksikliği

6. EÇE’ye indirgeyici yaklaşımlar

7. Küçük çocuklarda davranış değiştirici ilaçların yaygın kullanımı


Açıkhava Sınıfı, aşağıdaki zorlukları ele alırken çocukluğun bilinen avantajlarını yenilemeye de yardımcı olur:

1. Çocukları dışarıya çıkarmak ve daha aktif hale getirmek

2. Çocukları uygulamalı, esnek şekilde uyarlanabilen açık hava oyunlarına dahil etmek

3. Dış mekan risklerinin nasıl güvenli bir şekilde ele alınacağını anlamak için fırsatlar yaratmak

4. Çocukların doğayla daha derin bir şekilde bağlantı kurmasını teşvik edecek şekilde çocuklarla bağlantı kurmak

5. Açıkhavada ve etkileşimli etkinlikler yoluyla çocuklara neden ve sonuç hakkında bilgi vermek

6. Çocuklara bütüncül gelişimlerini destekleyecek şekilde çeşitlendirilmiş etkinlikler sunmak

*EÇE = Erken Çocukluk Eğitimi
From Cultivating Outdoor Classrooms: Designing and Implementing Child-Centered Learning Environments by Eric M. Nelson. © 2012 by Eric M. Nelson.

Reprinted with permission of Redleaf Press, St. Paul, MN; www.redleafpress.org

Kaynak: https://www.communityplaythings.com/resources/articles/2013/what-is-the-outdoor-classroom 

Çeviri: Seda Savaş

Son okuma: Cem Demirayak


Facebook
Twitter

Son Yazılar

Kütüphane

Kronolojik Sırayla Üretimlerimiz

2010 yılında kurulan BBOM Derneği’nin vizyonu yıllar içinde çeşitli şekillerde tamamlandı, genişledi. Bugün geldiğimiz noktada katılımcı ve barışçıl öğrenme toplulukları vizyonuyla çalışırken bu yolculuğun meyvelerini

DAHA FAZLA»
Kütüphane

Arşiv: BBOM Güncel Okumalar ve Çeviriler

Doğu ve Batı Kültürleri Öğrenmeyi Nasıl Ele Alıyorlar? “Eğer Çocuklarımıza Barışı Öğretmezsek, Bir Başkası Onlara Şiddeti Öğretecektir” Çocukların Öğrenme Sürecini Anlamada Gözlem, Yorum ve Dökümantasyon

DAHA FAZLA»
Demokratik Yönetim

Bir İş Bölümü Çerçevesi: Sosyokrasi

BBOM Derneği ve BBOM Öğretmen Köyü Topluluğu üretim ve iş bölümü süreçlerinde somut bir yöntem olarak Sosyokrasiyi uygulamaktadır. Sosyokrasi topluluktaki üretim alanlarının, rollerin ve sorumlulukların

DAHA FAZLA»
Öğretmenlik

Şefkatli Eğitmen Olmak için

Şefkatli Eğitmen Serisi, Şefkatli Sınıf Kitabı’nın yazarları Sura Hart ve Victoria Kindle Hodson’un aynı isimli mailing serisinden çevrilerek, ilişki temelli öğretmenlik ve öğrenme konularında öğretmenlerle

DAHA FAZLA»