Başlangıç Programı 2023

BBOM Öğretmen Köyü topluluğuna katılmak isteyen, katılımcı ve barışçıl öğrenmeye gönüllü olanlar için 2022-2023 döneminde yeni bir Başlangıç Programı açıyoruz.

Hedeflerimizi paylaşan tüm öğretmenleri, öğretmen adaylarını ve çocuklarla çalışanları BBOM Öğretmen Köyü’nün 13. Nesil Başlangıç Programına katılmaya davet ediyoruz.

Ön Bilgi

Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Derneği Türkiye’de erken çocukluk ve ilkokul eğitiminin katılım ve barış eksenlerinde derinleşmesine somut uygulama örnekleri ortaya koyarak katkıda bulunan gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur. Çocukları, ebeveynleri, öğretmenleri, sınıfı, okulu, mahalleyi birer öğrenme topluluğu olarak gören BBOM, tüm bu toplulukların katılımcı, barışçıl ve verimli olduğu bir dünya hayal eder. Bu hayal peşinde koşan BBOM’un birçok farklı çalışmasına örnek olarak  ebeveyn ve gönüllüler tarafından kurulan ve çocuk katılımını merkeze alan okulların desteklenmesi; katılımcı ve barışçıl öğrenme ortamlarının yaygınlaşması için öğretmen destek programları düzenlenmesi; empati, şefkat, bağlantı, güven temelli sosyal ve duygusal temalara yönelik yayınlar ile etkinlikler yapılması sayılabilir.

 

BBOM Derneği olarak, bir yandan BBOM Modeli’ni uygulayan okulları desteklemek üzere çalışırken diğer yandan da BBOM Modeli’nin sürekli gelişimi için çalışmaya devam ediyoruz. BBOM yaklaşımının yaygınlaşması için tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütüyoruz. Ebeveynlerin, eğitimcilerin bir araya gelmesine zemin olan konferanslar, zirveler düzenliyoruz. Online ve basılı yayınlar çıkartıyoruz. Eğitim literatüründen çeşitli yabancı kaynakları Türkçeleştiriyoruz.

BBOM Modeli’nin öğretmenler üzerinden yaygınlaşması ve hayata geçmesi için öğretmen destek programları düzenliyoruz. Eğitimcilerin katılımcı öğrenmeyi deneyimlemeleri ve içselleştirmeleri adına bir araya gelip sürdürülebilir bir topluluğa dönüşmeleri için fırsat sağlamak, destek olmak amacıyla Bodrum Dağbelen Köyü’nde BBOM Öğretmen Köyü’nü kurduk. Daha önce Başlangıç Programları’na katılan ve Köy topluluğumuza dahil olan öğretmen ve eğitim gönüllüleri ile birlikte öğrenenin öğrenme sorumluluğunu aldığı bir akış içinde, köy topluluğu sözleşmesi çerçevesinde birlikte yürüyoruz.(BBOM Derneği ve BBOM Modeli’ne dair detaylı bilgi için web sitemizi inceleyiniz.)

Program Hedefi

BBOM Derneği olarak; MEB programında sıralanan hedeflere ulaşabilmek için sadece öğretim programlarındaki yeniliklerin yetmeyeceğini, okulun öğretmenlerinin, idari kadrosunun, fiziki altyapısının, yönetim şeklinin ve çevresiyle (aile-sosyal etki alanı) beraber bir bütün olarak dönüşümün gerçekleşmesi ile mümkün olacağına inanıyoruz.

Bu noktadan hareketle; Türkiye’de yaşanan eğitim sorunlarını, toplumsal ihtiyaçları temel alarak dönüştürücü bir okul modelini hedefliyor; alternatif uygulamalar ile mevcut programı zenginleştirecek yeni bir eğitim modeli olma iddiasını taşıyoruz. Ancak en mükemmel modelin dahi içindeki insan faktöründen bağımsız olmadığını biliyoruz. Bu açıdan modelin ancak uygun donanıma sahip alternatif öğretmenlerle hayata geçirilebileceği kanısındayız. Dolayısıyla hayallerimizi büyüttük ve planlarımıza bir “BBOM Öğretmen Köyü” kurmayı dahil ettik. Öğretmenlerin katılımcı ve barışçıl bir öğrenme topluğuna dönüşerek kendilerini geliştirmelerine, birbirlerini desteklemelerine alan açan bir öğretmen köyü…

Sürecin ilk adımı olarak “Başka Öğretmenler Mümkün” başlıklı projemizi 2015 yılı boyunca hayata geçirdik. Programdan mezun olan öğretmenler bir kurucu ekibe dönüştüler ve Köy’ün fikirsel kurulum süreci katılımlarıyla başladı. Köy topluluğuna katılımın ilk adımı olan başlangıç programı tasarlandı ve iki kez hayata geçti. 2016 yılında Başlangıç Programlarımızdan mezun olan öğretmenlerin katılımıyla kurucu ekip genişledi. 2017 yılında BBOM Öğretmen Köyü’nde, Başlangıç Programları 4. ve 5. nesil, 2018’de ise 6. ve 7. nesil açıldı. 2019 yılında ise 8., 9. ve 10. Nesil aramıza katıldı. 2020 yılında ilk buluşmayı yüz yüze, diğer buluşmaları ise pandemi nedeniyle çevrimiçi tamamlayarak 11. nesil ve son olarak 2022 yılında 12. nesil topluluğumuza dahil oldu. BBOM Öğretmen Köyü topluluğuna katılmaya, katılımcı ve barışçıl öğrenmeye gönüllü olanlar için 2022-2023 öğretim yılında yeni bir Başlangıç Programı açıyoruz. Hedefimiz kamu ve özel okullarda çalışan öğretmenler sayesinde katılımcı ve barışçıl öğrenme ortamlarının yaygınlaşmasını sağlamanın yanında birbirini destekleyen bir öğretmen topluluğunun oluşmasına alan açmak. 

Bu hedefi paylaşan tüm okul öncesi ve ilkokul sınıf öğretmenleri, tüm kademelerden branş öğretmenleri, idareciler, psikologlar, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, çocuklarla çalışanlar ve öğretmen adaylarını BBOM Öğretmen Köyü Başlangıç Programı 2022-2023; 13. Nesil’e katılmaya davet ediyoruz.

Kimler Katılabilir?

 • BBOM ilke ve değerlerini paylaşan,
 • Başka bir okulun mümkün olduğuna inanan,
 • Eğitimleri düzenli takip iradesi taşıyan ve çocuklarla çalışan/çalışmak isteyen,
 • Çocuk merkezli, demokratik ve ekolojik eğitim anlayışını benimseyen;
 • Okul öncesi ve ilkokul sınıf öğretmenleri, tüm kademelerden branş öğretmenleri, idareciler, psikologlar, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, çocuklarla çalışanlar ve öğretmen adayları başvurabilir.

 

* Program katılımcılarının ağırlıklı olarak ilkokul ve okul öncesi öğretmenlerinden seçilmesi hedeflenmektedir. Bununla beraber uygun niteliklerde olması halinde ortaokul ve lise seviyesinde çalışan öğretmenlerden, eğitim fakültesinde öğrenci ve akademisyen olanlardan, okul idarecileri ve çocuklar ile çalışan sivil toplum çalışanlarından da katılımcılar seçilecektir. 

** Programın kontenjanı 27 kişi ile sınırlıdır. Programa BBOM Modeli’ni uygulayan okullarda halihazırda çalışan öğretmenlerden 7 kişi katılacaktır.
Bu ilana başvuranlar arasından 20 kişi davet edilecektir. 


Son başvuru tarihi 17 Ekim 2022 Pazartesi 23.59’dur. Başvurular BBOM Derneği Öğretmen Köyü topluluğunca belirlenen seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve en geç 25 Ekim 2022 Salı günü başvuru sahiplerine geri dönüş yapılacaktır.

BBOM Derneği eğitime katılacak öğretmen kadrosunun seçimi sürecinden program bitimine kadar her aşamada BBOM ilke ve değerlerini esas alınmasını hedefler.

Sürecin herhangi bir aşamasında ırk, dil, din, milliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, ekonomik, sosyal, fiziksel hiçbir ayrımcılığın yapılmayacağını taahhüt eder.

Tüm katılımcılardan;

 • Program oturumlarının tamamına (6+3+7 gün) katılmaları,
 • Programa eşlik eden okuma paketini takip etmeleri,
 • Uygulama ödevi içeren modüllerin gereklerini yerine getirmeleri
 • Program boyunca bir seyir defteri tutmaları
 • Kendi ulaşım masraflarını karşılamaları

beklenmektedir.

Seçim Süreci

BBOM ÖK olarak şimdiye kadar açtığımız her programda 500-900 arasında başvuru aldık. Birlikte öğrenme ve gelişmeye odaklanan BBOM için bu başvuru sayılarının kıymeti büyük. Bununla birlikte katılımcı kontenjanı ile başvuru sayısı arasındaki büyük fark, katılımcılarımızı belirlemeye çalışırken bizleri zorluyor ve bir seçim süreci tasarlama ihtiyacı doğuruyor.

BBOM Derneği Öğretmen Köyü topluluğunca Köy içerisinden yani daha önceki başlangıç programlarının katılımcılarından bir seçici ekip oluşturuyoruz. Bu ekipteki herkes aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurarak başvuruları değerlendiriyor. Kontenjanlarımızı göz önüne alarak başvuru sahiplerini değerlendirme sonuçlarına göre programa davet ediyoruz. 

Başvuru formlarını okurken göz önünde bulundurduğumuz kriterler:

 • Katılmaya dair heyecan
 • Program boyunca edindiği deneyim ve farkındalıklarını kendi alanına taşıma potansiyeli 
 • Formu doldururken dili kullanımı / yazılı iletişim becerisi
 • Değişime ve öğrenmeye açıklık
 • BBOM okullarında çalışma potansiyeli 
 • Ekolojik hassasiyet
 • Katılımcı ve barışçıl birlikteliğe açıklık
 • Çok yönlü öğrenme potansiyeli
 • Sosyal Duygusal Öğrenme (SDÖ) bilgi ve deneyimi
 • BBOM Derneğine gönüllü emek koyabilme potansiyeli 


* 2022-2023 Başlangıç Programı seçim sürecinde son iki kriter özellikle belirleyici olacaktır.

Program Takvimi

Programda genel amaç katılımcıların; hak temelli eğitim, katılım ve barışçıl eğitim ortamları konusunda farkındalık, bilgi ve öğrenme deneyimi kazanmasıdır.

2022 birinci ara yıl tatilinde BBOM Öğretmen Köyü’nde Başlangıç Programı başlayacaktır. “Başlangıç Programı-13. Nesil” toplam 15 gün sürecek ve üç ayrı buluşma ile gerçekleştirilecektir.


Program boyunca Köy’de kalan katılımcıların konaklamaları, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemekleri ve eğitim giderleri BBOM Derneği tarafından karşılanacaktır. Ulaşım giderlerini ise katılımcıların karşılaması beklenmektedir. Program kapsamında 1. ve 3. buluşma Bodrum Dağbelen Köyü’nde bulunan BBOM Öğretmen Köyü’nde 2. buluşma ise çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Köye dair fiziksel koşullar ve konaklama detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Program boyunca hayata geçirilecek modüller; konuları, kazanımları ve eğitmenleri aşağıda listelenmiştir. BBOM Derneği eğitim programında herhangi bir nedenle değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Her buluşma gününde, modül içerikleri için toplam 6 saat ayrılacaktır. Günün geri kalanında çeşitli grup çalışmaları yer alacaktır.

BBOM Öğretmen Köyü / Başlangıç Programı 2023

 

BBOM Öğretmen Köyü Yerleşkesi

“Başka bir okul” için hayata geçirilen öğrenme modelleri ve pratiklerinin başka bir yaşam için de mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Topluluk olmanın gücüne, doğayla ahenk içinde, katılımcı ve barışçıl birlikteliğin önemine inanıyoruz.

Bu yolda yürürken 2015’in Mart ayında başlayan “Başka Öğretmenler Mümkün” projesi sayesinde bir araya gelen küçük bir topluluk olarak “Öğretmen Köyü” için çalışmalara başladık.

2015 Ağustos ayında, Köy’ün kurulacağı araziye gidip hayaller kurduk ve geleceğin tohumlarını attık. Bu süre içinde BBOM Derneği gönüllüleri ile köyde inşaat çalışmaları başladı.

Ve 2016’ın Temmuz’unda ekibin bir kısmı köyde ilk buluşmalarını gerçekleştirdi. Birlikte yaşamanın, paylaşmanın, çoğalmanın, doğayla bağlantı kurmanın, topluluk olmanın ilk adımlarını attı. 

Öğretmen Köyü, Bodrum’un Dağbelen köyüne 1,5 km uzaklıkta zeytin ve kızılçam ağaçlarının arasında, yaklaşık 5 dönüm bir arazide kurulu. Köy’de bulunan yapılar;

– 6 adet ahşap bungalov: Her biri 9 m2 ve 3 kişilik. Bir ahşap ranza ile bir tek kişilik karyola bulunuyor. Basit bir ısınma sistemi içeriyor ve kapısı doğrudan açık havaya açılıyor. Isı yalıtımı bulunmuyor. Güneş enerjisi ile çalışan bir aydınlatması var. Elektrikli aletlerin kullanımı için priz bulunmuyor. Uyku düzeni için karyola üzeri döşek ve kişi başına bir yorgan ve bir yastık bulunuyor. Katılımcılardan nevresim takımlarını veya uyku tulumlarını getirmelerini bekliyoruz.

– 3 adet kerpiç ev: Her biri 16 m2 ve 4 kişilik. İki ahşap ranza bulunuyor. Güneş enerjisi ile çalışan bir aydınlatması var. Elektrikli aletlerin kullanımı için priz bulunmuyor. Kerpiç yapının doğal iklimlendirmesine ilaveten basit bir ısınma sistemi içeriyor. Uyku düzeni için karyola üzeri döşek ve kişi başına bir yorgan ve bir yastık bulunuyor. Katılımcılardan tercihlerine göre yatak takımlarını veya uyku tulumlarını getirmelerini bekliyoruz.

– Toplantı Salonu: 60 m2 ahşap yapı. Odun sobası ve cam ön cephe sayesinde güneş ile ısınıyor. İçerisinde elektrikli aletlerin kullanımı için priz bulunuyor. Kış aylarında yemek salonu olarak da kullanılıyor.

– Mutfak: 15 m2 kapalı alan ile 15 m2 verandadan oluşuyor. Her saat herkesin kullanımına açık. İçerisinde bir tüplü ocak, önünde bir fırın, bir barbekü ve açık lavabo var. 

– Tuvalet ve Duşlar: 25 m2 ortak kullanım için 3 tuvalet, 3 duş bulunan binadan oluşuyor. Yapının havalandırması sürekli açık ve ısıtma sistemi yok. Duşlar için sıcak su güneş enerjisi ve/ya odunlu su kazanı ile sağlanıyor. Sabahları sıcak su güneşin kendini ne kadar gösterdiği ve deponun kapasite ile sınırlı. Odun kazanı yakıldıkça öğleden akşam üzerine kadar sıcak su mevcut. Binanın dışında, yaz ayları için iki açık duş bulunuyor. Aydınlatması var, elektrik yok.

– Açık Sınıf: Yarım daire bir amfiden ve çember alanından oluşuyor. Elektrik yok.

– Orman Sınıfı: Çember düzeninde bir sedirden oluşuyor. Elektrik yok. 

Öğretmen Köyü; içinde gerçekleşecek olan eğitimlere mekan sağlamanın yanı sıra ekolojik dengenin devamlılığı için gerekli yaşam pratiklerini deneyimlemeyi de amaçlıyor. Bu pratiklerin listesi şöyle:

– Genel ve kişisel temizlik için ekolojik ürünler kullanıyoruz. Bulaşıklar için arap sabunu, lavabolar için zeytinyağı sabunu, yüzey temizlikleri için sirke gibi genel temizlik ürünleri Köy’de bulunuyor. Kişisel temizlik için ihtiyaç duyduğunuz ekolojik ürünleri yanınızda getirmenizi bekliyoruz. Atık sularımız doğrudan doğaya karıştığı için seçtiğiniz temizlik ürünlerinin doğa ile uyumlu olmasını rica ederiz. 

– Elektronik aletler için ihtiyaç duyduğumuz elektriği güneş panellerimiz aracılığıyla güneşten sağlıyoruz. Kış aylarında güneş asgari ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Saç kurutma makinesi gibi yüksek voltajlı ürünleri kullanmıyoruz. Telefonları, dizüstü bilgisayarları toplantı salonundaki ortak kullanım alanında şarj edebilecek kadar elektrik üretiyoruz. 

– Köy’ün doğanın içindeki konumuna uygun olarak, açık alanları yolları işaret edecek kadar aydınlatıyoruz. Bu sayede geceleri yıldızları görebiliyor ve mum ışığında sohbet edebiliyoruz. Açık alanda ve odalarınızda hareket alanınızı genişletmek için kafa lambası ve/ya el fenerlerinizi getirmenizi öneriyoruz. 

– Mutfakta mevsimsel döngülere uygun gıdalar kullanmaya çabalıyoruz. Öğünlerimizde et ve et ürünleri tüketmiyoruz. 

– Atıkları dönüştürmeye özen gösteriyoruz. Köy’de ambalajlı ürün tüketiminin asgari düzeyde kalmasına çaba harcıyoruz. Gelirken atıştırmalık getirmek isteyenlerin paketli, hazır ürünler yerine ambalajsız doğal ürünleri tercih etmelerini bekliyoruz. 

– Kolektif köy yaşamını, bireysel tolerans düzeylerinin farklılıklarını, fiziksel yapılanmayı, geriye bırakacağımız çöpleri önemsediğimizden Başlangıç Programları boyunca Köy’de alkol tüketmiyoruz.

– Kapalı alanlarda sigara içmiyoruz. Belirlenen sınırlar etrafındaki açık alanlarda sigara içebiliyoruz. Yangın riskini gözeterek -ortak karar verilmiş sınırlı alanlar ve zamanlar dışında- Köy’de ateş yakmıyoruz.

– Köy’de temel malzemelerin bulunduğu bir ilk yardım kutusu bulunduruyoruz. Varsa, devamlı kullandığınız ilaçları, alerjik risklerinizin çözümlerini yanınızda getirmenizi bekliyoruz.

– Varsa dürbün, büyüteç, kuş gözlem kitabı ve ağaç rehberi gibi araçlarınız, kaynaklarınızı yanınızda getirmenizi öneriyoruz. Köy çevresinde yürüyüş yaparak sabah erken saatlerde birçok ötücü kuşla karşılaşabilir, farklı böcek türlerini keşfedebilirsiniz.

– Köy’de zaman; birlikte üretmeye, biriktirdiklerimizi paylaşmaya, her alandan deneyime açık akıyor. Varsa çaldığınız enstrümanları, anlatacağınız masalları, söyleyeceğiniz şarkıları, el işlerinizi, herhangi bir üretime dair fikirlerinizi yanınızda getirmenizi öneriyoruz. 

Katılımcıların kendi konforlarını gözetebilmeleri için önerdiklerimiz:

– Köy’ün kurulu olduğu arazinin toprak zemin üzerine taş yollardan oluşuyor. Kapalı ve sıcak tutan yürüyüş ayakkabıları ile gelmenizi öneriyoruz. Olası yağmurlara uyum sağlayabilmek için yağmur çizmesi bulundurmanızı ya da su geçirmez ayakkabı tercih etmenizi öneriyoruz. Kış aylarından toplantı salonunda giymek için ayağınızı sıcak tutacak kalın yün çoraplar, patik ya da panduf getirmenizi öneriyoruz.

– Güneşin kendini göstermediği saatlerde açık alanlarda şapka/bere ve atkıya ihtiyaç duyabilirsiniz.

– Uyurken yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyanların polar gece giysileri, sıcak su torbası, kışlık uyku tulumları ile gelmelerini öneriyoruz. Uyku düzeni için Köy’de karyola, şilte ve yorgan bulunuyor. Konforlu bir uyku için ihtiyaç duyabileceğiniz ilaveleri yanınızda getirmenizi öneriyoruz. 

BBOM Öğretmen Köyü’nün fotoğraflarını görmek için tıklayınız.

Konaklama, Yemek, Ulaşım

Başlangıç Programları süresince katılımcıların konaklamalarını BBOM Öğretmen Köy’ünde yapmalarını öngörüyoruz. Programlarda bir arada kalmayı, buluşma boyunca ortak bir yaşamı deneyimlemeyi önemsiyoruz. Birlikte konaklamanın topluluk inşasına, katılımcıların paylaştıkları zamanın birbirinden öğrenmeye ve aralarında bağlar kurmaya büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz.

Program boyunca birlikte bir yaşam deneyimi için Köy’de kalacaklara hoş geldin diyoruz. 

Program süresince Köy’de konaklayacaklar için;

– Üç öğün yemek düzeni oluşturulacak. 

– Katılımcıların köy sapağından köye ulaşımları ve program sonunda Köy’den ayrılmaları için köy sapağına ulaşımları sağlanacak.

Otogar’dan Köy’e Ulaşım:

BBOM Öğretmen Köyü, Dağbelen Köyü’nün arkasındaki yamaçta bulunuyor. Köy’e doğrudan toplu taşıma bulunmuyor. Bodrum Otogar’dan Dağbelen Köyü sapağına kadar gelen minibüsler gece 23:00’a kadar çalışıyor. Dağbelen Sapağından Köy’e ulaşım özel araçlarla sağlanacak. 

Katılımcıların ikamet ettikleri şehirden Bodrum’a ulaşımlarını kendilerinin karşılanması bekleniyor. Otobüs ile gelenler Bodrum Otogar’da inecek şekilde, uçakla gelenler ise havaalanından otogara toplu taşıma ile gelecek şekilde planlamalarını yapabilirler. 

Başvuru

Yukarıda yer alan açıklamalara başvuru sırasında ihtiyacınız olacaktır. Başvuru aşamasına geçmeden önce yukarıdaki bölümlerin tamamını okuduğunuzu varsayıyoruz.

Başvurular 17 Ekim 2022 Pazartesi gece yarısına (23.59) kadar kabul edilecektir.

Program kontenjanı 27 kişi ile sınırlıdır.

Başvurular BBOM Derneği Öğretmen Köyü topluluğu içinde oluşan 20 kişilik ekip tarafından değerlendirilecek ve en geç 25 Ekim 2022 tarihinde başvuru sahiplerine geri dönüş yapılacaktır.

Sorularınız için: bbomok@baskabirokulmumkun.net adresinden ve 05543289693 nolu telefondan Burcu’ya ulaşabilirsiniz. 

Paylaş