Öğrenme Ortaklığı Programı - Birlikte İyileşiyoruz

Program Hakkında

Öğrenme Ortaklığı Programı Birlikte İyileşiyoruz uygulamasına hoşgeldiniz. 

Başka Bir Okul Mümkün Derneği olarak, depremlerin ardından bir yandan yasımızı yaşar ve paylaşırken, bir yandan da öğrenme ortamlarını desteklemeyi odağımızda tutuyoruz. Bu dönemde, kendimizi ve birbirimizi dinlemenin, duygularımızı ifade edecek şefkatli alanlar bulmanın, ortak ihtiyaçlarımızda-özlemlerimizde buluşmanın ve ihtiyaçlarımızdan aldığımız güçle seçimler yapmanın her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Birbirimizle dayanışma içinde olmanın hem bizleri hem çocukları destekleyeceği ümidiyle, öğretmenler arasında Şiddetsiz İletişim temelli bir destek ortamı oluşturan Öğrenme Ortaklığı Programı’nı yeni katılımcılara açıyoruz. 2 yılı aşkın süredir devam ettirdiğimiz bu programı bu yıl güncel ihtiyaçları da dikkate alarak “Birlikte iyileşiyoruz” temasıyla açıyoruz. 

Böylelikle, öğretmenlerimizin kendilerini ve çocukları destekleyebileceği, farklı kaynaklar edinebileceği zenginlikte bir destek programı sunma niyetindeyiz.

Bu amaçla, öğretmenlerin depremin kendilerinde yarattığı etkileri anlamaları, duygusal regülasyonlarını sağlayabilmeleri ve çocukların farklı travma tepkilerini tutabilmelerini destekleyebilmek için psikolog Tolga Erdoğan’ın danışmanlığında ve Fatoş Ateş’in koordinatörlüğünde her Salı akşamı saat 21.00’de bir uzman eşliğinde bir araya gelebilecekleri bir etkinlik serisi hazırlandı. Öğrenme Ortaklığı Programı-Birlikte İyileşiyoruz Programı, ortakların gönüllü katılımına açık olarak bu etkinlik serisini de kapsıyor. 

İhtiyaç duyduğumuz her an destek bulabileceğimiz dostlarımız, yol arkadaşlarımız, topluluklarımız olsun.

Program Akışı ve Takvimi

Programa katılanlar arasından belirlenecek 2 meslektaştan oluşan Öğrenme Ortakları’nı;

 • Temanın ilgili videosunu izlemeye,
 • Haftada bir ortaklarıyla (kendi seçimleriyle dijital ortamda veya yüz yüze) yapacakları bir saatlik buluşmayla çalışma kağıdının yönergelerini takip etmeye,
 • Çalışma ile ilgili geri bildirim ve değerlendirme formlarını doldurmaya,

davet ediyoruz.

Birlikte öğrenme deneyimini güçlendirebilmek için 6-8 öğrenme ortağı ve 1 mentörden oluşan gruplar oluşturuyoruz. Her bir grubun mentörlerinin kolaylaştırıcılığında ayda 1 kez bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmalarını sağlıyoruz.

Katılımcı öğretmenler, öğrenme ortaklarını kendileri seçebilir ya da bizim seçmemizi tercih edebilirler. Yani Öğrenme Ortaklığı yapmak istediğiniz bir meslektaşınızla başvurudan önce anlaşıp, başvuru formuna birbirinizin adını öğrenme ortağınız olarak yazabilirsiniz. Ya da Öğrenme Ortaklığı sisteminin size bir ortak atamasını isteyebilir, bu tercihinizi başvuru formunda belirtebilirsiniz. Bu durumda Öğrenme Ortaklığı koordinasyon ekibi olarak biz, eşleştirmeyi lokasyon, branş, zümre gibi kimi özelliklerinize bakarak sizin adınıza yapacağız.

Ücretsiz bir program olan Öğrenme Ortaklığı Programı-Birlikte İyileşiyoruz, 13 Mart-25 Haziran 2023 tarihleri arasında uygulanacak. Bu tarih aralığında öğrenme ortaklarıyla haftada 1 kez buluşacak katılımcılar, buluşma günlerini kendileri seçerken, buluşma aralıklarını ve program hakkında detaylı bilgiyi yandaki başlıklara tıklayarak görebilirler.

Programdan katkı alabilmeniz için her hafta düzenli olarak öğrenme ortağınızla buluşup ilgili içeriği işlemenizi öneriyoruz. Sizden takvime uygun olarak ilerlemenizi rica ediyoruz.

Programın akışı aşağıdaki sırada ilerliyor;

 • Programın ölçme-değerlendirmesini yapabilmek için sizlerden İletişim Becerileri Envanteri-1’i programın başında, İletişim Becerileri Envanteri-2’yi de programın sonunda doldurmanızı istiyoruz.
 • Her temada, tema ile ilgili bilgi transferi yaptığımız en az 1 video yer alıyor. 
 • Öncelikle, paylaştığımız videoyu izlemenizi rica ediyoruz.
 • Her temada video içeriği ile ilgili pratik yapabilmeniz için en az 1 çalışma kağıdı paylaşıyoruz. 
 • Videoları izledikten sonra çalışma kağıdını/kağıtlarını öğrenme ortağınızla deneyimlemenizi rica ediyoruz.
 • Video ve çalışma kağıtlarının ardından çalışmayla ilgili geri bildirim formunu doldurmanızı rica ediyoruz. 
 • Böylece, Öğrenme Ortaklığı Programı’nı sizlerin geri bildirimleriyle geliştirebiliyoruz.
 • Konuyla ilgili derinleşebilmenizi desteklemek için sizlerle ilave kaynaklar paylaşıyoruz.
 • Programın izleme-değerlendirmesini yapabilmek için sizlerden değerlendirme formlarını doldurmanızı rica ediyoruz.

Program akışında, programın tamamının başlıklarını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda, içerikler belirttiğimiz tarihler itibariyle sizlerin erişiminize açılacak. İçerik sütununda yer alan başlıklara tıkladığınızda, ilgili içeriğe ulaşabilirsiniz. 

1. Tema: Programa Giriş ve Anlaşma

Şiddetsiz İletişim yaklaşımıyla anlaşma yapmak, kişilerin önce kendileri ile bağlantı kurup bu beraberliği nasıl yaşamak istediklerini farketmeleri ve ihtiyaçlarını belirlemeleri, herkesin ihtiyaçlarını gözetecek yollar bulmalarıdır. Bu anlaşmayı yaşatabilmek için de  anlaşmayı güncellemek, ilerleyen zamanda uymayan şeyler varsa, bunları yeniden gözden geçirmek önem taşımaktadır. 

Sizlere, anlaşma yaparken hayat ritimlerinizi de göz önünde bulundurmayı hatırlatmak isteriz. Örneğin ortaklardan biri akşam/haftasonu/vb. buluşamadağında, bunu en  başından bilmenin ve ortak zaman bulmak konusunda esnekliğinizi görmenin, buluşmaların sürekliliğini korumak için önemli olduğunu gördük.

Desteklenen Beceriler 

 • İhtiyaç halinde destek isteme. 
 • İhtiyaç halinde ekip arkadaşlarına destek olma. 
 • Ekip içindeki rolünü fark etme.
 • Sorumluluk alma.

2. Tema: Empatik Dinleme

Okullarda empati ile dinleme becerisinin gelişmesi çocukların, ailelerin, öğretmenlerin ve okul personelinin seslerinin derinlemesine duyulmasını mümkün kılar. 

Sınıfta güvenli bir öğrenme ortamı yaratabilmek; hem kişilerin kendileriyle, hem öğretmenle öğrenciler arasında, hem de öğrenciler arasında empatik bağlantı kurabilmeleri anlamına gelir. Bu tema, empati ve empatik dinleme becerilerini desteklemek üzere hazırlanmıştır. Böylece, hem öğretmenlerin zorlandıkları anlarda birbirlerine destek olabilmesini hem de sınıf ortamında empatinin gelişmesine katkı sağlayabilmeleri hedefliyoruz.

Desteklenen Beceriler 

 • Farklı bilgi, deneyim ve fikirleri dikkate alma. 
 • Merak duyma. 
 • Açık fikirlilik gösterme. 
 • Başkalarına empati gösterme. 
 • Başkalarıyla yapıcı ilişkiler kurma.
 • Başkalarıyla yapıcı ilişkiler sürdürme.

3. Tema: Kendimi İfade

Bu temada, okul ortamında hem duygusal güvenliğin ve hem de güvenin sağlanabilmesi için bağlantı kurma odağında kendini ifade etme becerisini çalışıyoruz. Kendi ifade etme becerisi sınıfta katılım fırsatlarını da artırıyor. 

Kendimizi ifade etmenin öncülü olan kendimizle bağlantı için ve anlaşılır ifadelerde bulunabilmek için bu temaya Şiddetsiz İletişim’in 4 anahtarını paylaşarak başlıyoruz.

Desteklenen Beceriler 

 • Yargıların farkında olarak değerlendirme yapma. 
 • Düşünce, duygu, davranış arasındaki bağlantıyı analiz etme. 
 • Duygu ve ihtiyaçları tanımlama. 
 • Kendi duygu ve ihtiyaçlarının sorumluluğunu alma. 
 • Şiddetsiz İletişim yöntemleri kullanma.
 • Kendine empati gösterme.

4. Tema: Değerlendirme ve Takdir

Bu tema, deneyimlediğiniz tüm temaları değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. 


Desteklenen Beceriler 

 • Kendini objektif bir şekilde değerlendirme. 
 • Gelişmeye açık yönlerini fark etme.
 • Öğrenme ve gelişmenin yaşam boyu devam ettiğine inanma.

Programa aşağıdaki “Başvuru Formu”na tıklayarak başvurabilirsiniz.

Başvuru formu 10 Mart 2023, saat 00:00’de başvuruya kapatılacaktır.

Başvurular değerlendirilecek ve programda yer alıp almadığınız, 12 Mart 2023 tarihinde e-posta ile yazılı olarak bildirilecektir.

* Yukarıdaki başvuru formu ve genel olarak “Öğrenme Ortaklığı Programı” öğretmenler için hazırlanmıştır. Ancak öğretmen olmadığınız halde sivil toplum alanında çocuklarla çalışıyorsanız ve/ya eğitim fakültesi öğrencisiyseniz programdan faydalanabilirsiniz. Bu durumda programa katılmak isterseniz aşağıdaki formu doldurmanızı rica ederiz.

Paylaş