Öğretmenlik Yolunda Öğrenme Ortaklığı Programı

Program Hakkında

Öğretmenlik Yolunda Öğrenme Ortaklığı Programı’na hoşgeldiniz. 

BBOM Derneği olarak Öğrenme Ortaklığı Programını bu yıl Toplum Gönüllüleri vakfı işbirliğiyle henüz göreve başlamamış mezun öğretmenleri desteklemek üzere Öğretmenlik Yolunda Öğrenme Ortaklığı Projesi ile açıyoruz. Bu proje, Youth Hub ağı altında Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.

Öğrenme Ortaklığı, eğitim ortamlarında demokrasi kültürünü yaygınlaştırmak, çocukların biricik potansiyellerini fark etmelerini sağlamak, destekleyici ilişkiler geliştirmelerini ve sorumlu kararlar verebilmelerine alan yaratmak için sosyal ve duygusal becerilerini desteklemenin önemi her geçen gün daha da öne çıkıyor. 

Okul ve sınıf ortamının eş değerli üyesi olan ve öğrenmeye kolaylaştırıcılık eden öğretmenlerin, çocuklarda bu becerilerin gelişimine odaklanabilmesi için çeşitli alanlarda desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz. İnsan yaşamını zenginleştiren bu temel becerileri, çocuklarda teşvik edecek öğretmenlerin kendi becerilerine odaklanmak ve ihtiyaç duyduğu desteği meslektaşlarından alabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Eğitim sisteminde değişim ve dönüşümün mümkün olması, bir arada ve güven içinde öğrenen katılımcı ve barışçıl eğitim ortamlarının inşasının, öğretmenlerin desteklenmesi ile mümkün olacağına inanıyoruz. 

Bilgi ve deneyim ortamından uzak kalan NEET öğretmenlerin, mesleğinde deneyim sahibi öğretmenlerle dayanışma ve birlikte öğrenme alanlarını deneyimlemesi ve etkileşime girmesini önemli bulduğumuz için bu projenin hedefi, NEET öğretmenlerin mesleki yaşamını zenginleştiren ve destekleyen ilişkiler kurmalarını, karşılaştıkları zorluklar karşısında yapıcı çözümler üretmelerini ve bunu yaparken de kendi ihtiyaçlarını merkeze almalarını sağlayan becerileri ve iletişim pratiğini geliştirmelerini desteklemek. 

Bu niyetle, henüz mesleğe başlamamış olan NEET öğretmenler için Öğretmenlik Yolunda Öğrenme Ortaklığı Programı’nı tasarladık. Öğrenme Ortaklığı, öğretmenin bir diğer meslektaşıyla bir araya gelerek, birbirlerini destekledikleri ve sosyal duygusal becerilerini güçlendirdikleri bir programdır. Aynı zamanda, bu projede öğrenme ortaklarına mesleğinde deneyim sahibi öğretmenlerle dayanışma içinde olabilmeleri için mentörleri eşlik edecek. 

Bu programın temelinde, Marshall Rosenberg’in geliştirdiği Şiddetsiz İletişim yaklaşımı bulunuyor.

Eğitimde, Şiddetsiz İletişim becerilerine yer vermek, öğrenmeyi destekleyen duygusal güvenliği ve güven ortamı yaratmayı güçlendiriyor. Çünkü, öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına saygı gösteren ilişki temelli bir sınıfta, şefkatin ve derinlemesine öğrenmenin tohumları ekilmiş olur. Böylece sınıflarda daha çok dayanışma, daha az çatışma görülür (Şefkatli Sınıf). Aynı zamanda, bu beceriler, öğretmenlerin birbirlerini destekleyerek, tükenmeden çocuklara vermek istedikleri katkıyı sunabilmelerini kolaylaştırır. 

Bu sayfayı, sizleri program içeriği ile ilgili bilgilendirmek ve programı rahat takip  edebilmenizi desteklemek için hazırladık.

Program Akışı ve Takvimi

Program, 3 Ekim 2022-30 Ocak 2023 yılı tarihleri arasında devam edecek. Programdan katkı alabilmeniz için her hafta düzenli olarak öğrenme ortağınızla buluşup ilgili içeriği yapmanızı öneriyoruz. Sizden takvime uygun olarak ilerlemenizi rica ediyoruz.

Programın akışı aşağıdaki sırada ilerliyor; 

 • Programın ölçme-değerlendirmesini yapabilmek için sizlerden İletişim Becerileri Envanteri-1’i programın başında, İletişim Becerileri Envanteri-2’yi de programın sonunda doldurmanızı istiyoruz.
 • Her temada, tema ile ilgili bilgi transferi yaptığımız en az 1 video yer alıyor. 
 • Öncelikle, paylaştığımız videoyu izlemenizi rica ediyoruz.
 • Her temada video içeriği ile ilgili pratik yapabilmeniz için en az 1 çalışma kağıdı paylaşıyoruz. 
 • Videoları izledikten sonra çalışma kağıdını/kağıtlarını öğrenme ortağınızla deneyimlemenizi rica ediyoruz.
 • Video ve çalışma kağıtlarının ardından çalışmayla ilgili geri bildirim formunu doldurmanızı rica ediyoruz. 
 • Böylece, Öğrenme Ortaklığı Programı’nı sizlerin geri bildirimleriyle geliştirebiliyoruz.
 • Konuyla ilgili derinleşebilmenizi desteklemek için sizlerle ilave kaynaklar paylaşıyoruz.
 • Programın izleme-değerlendirmesini yapabilmek için sizlerden değerlendirme formlarını doldurmanızı rica ediyoruz.

Program akışında, programın tamamının başlıklarını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda, içerikler belirttiğimiz tarihler itibariyle sizlerin erişiminize açılacak. İçerik sütununda yer alan başlıklara tıkladığınızda, ilgili içeriğe ulaşabilirsiniz.

1. Tema: Programa Giriş ve Anlaşma

Şiddetsiz İletişim yaklaşımıyla anlaşma yapmak, kişilerin önce kendileri ile bağlantı kurup bu beraberliği nasıl yaşamak istediklerini farketmeleri ve ihtiyaçlarını belirlemeleri, herkesin ihtiyaçlarını gözetecek yollar bulmalarıdır. Bu anlaşmayı yaşatabilmek için de  anlaşmayı güncellemek, ilerleyen zamanda uymayan şeyler varsa, bunları yeniden gözden geçirmek önem taşımaktadır. 

Sizlere, anlaşma yaparken hayat ritimlerinizi de göz önünde bulundurmayı hatırlatmak isteriz. Örneğin ortaklardan biri akşam/haftasonu/vb. buluşamadağında, bunu en  başından bilmenin ve ortak zaman bulmak konusunda esnekliğinizi görmenin, buluşmaların sürekliliğini korumak için önemli olduğunu gördük.

Desteklenen Beceriler 
 • İhtiyaç halinde destek isteme. 
 • İhtiyaç halinde ekip arkadaşlarına destek olma. 
 • Ekip içindeki rolünü fark etme.
 • Sorumluluk alma.

2. Tema: Empatik Dinleme

Okullarda empati ile dinleme becerisinin gelişmesi çocukların, ailelerin, öğretmenlerin ve okul personelinin seslerinin derinlemesine duyulmasını mümkün kılar. 

Sınıfta güvenli bir öğrenme ortamı yaratabilmek; hem kişilerin kendileriyle, hem öğretmenle öğrenciler arasında, hem de öğrenciler arasında empatik bağlantı kurabilmeleri anlamına gelir. Bu tema, empati ve empatik dinleme becerilerini desteklemek üzere hazırlanmıştır. Böylece, hem öğretmenlerin zorlandıkları anlarda birbirlerine destek olabilmesini hem de sınıf ortamında empatinin gelişmesine katkı sağlayabilmeleri hedefliyoruz.

Desteklenen Beceriler 
 • Farklı bilgi, deneyim ve fikirleri dikkate alma. 
 • Merak duyma. 
 • Açık fikirlilik gösterme. 
 • Başkalarına empati gösterme. 
 • Başkalarıyla yapıcı ilişkiler kurma.
 • Başkalarıyla yapıcı ilişkiler sürdürme.

3. Tema: Kendimi İfade

Bu temada, okul ortamında hem duygusal güvenliğin ve hem de güvenin sağlanabilmesi için bağlantı kurma odağında kendini ifade etme becerisini çalışıyoruz. Kendi ifade etme becerisi sınıfta katılım fırsatlarını da artırıyor. Kendimizi ifade etmenin öncülü olan kendimizle bağlantı için ve anlaşılır ifadelerde bulunabilmek için bu temaya Şiddetsiz İletişim’in 4 anahtarını paylaşarak başlıyoruz.

Desteklenen Beceriler 
 • Yargıların farkında olarak değerlendirme yapma. 
 • Düşünce, duygu, davranış arasındaki bağlantıyı analiz etme. 
 • Duygu ve ihtiyaçları tanımlama. 
 • Kendi duygu ve ihtiyaçlarının sorumluluğunu alma. 
 • Şiddetsiz İletişim yöntemleri kullanma.
 • Kendine empati gösterme.

4. Tema: Seçimlerimiz

Bu temada, bir etki ile karşılaştığımızda tepki vermek yerine bilinçli seçim yapabilme becerisini destekleyerek hem bağlantı kurabilmeyi hem de çatışmaları çözebilmeyi güçlendirmek hedefleniyor.

Desteklenen Beceriler 
 • Her durumda seçeneklerinin olduğuna inanma. 
 • Kendi duygu ve ihtiyaçlarının sorumluluğunu alma. 
 • Farkında seçimler yapma
 • Söylemlerinin ve davranışlarının sorumluluğunu alma.

5. Tema: Yıl Sonu Değerlendirme

Bu tema, deneyimlediğiniz tüm temaları değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. 

Desteklenen Beceriler 
 • Kendini objektif bir şekilde değerlendirme. 
 • Gelişmeye açık yönlerini fark etme.
 • Öğrenme ve gelişmenin yaşam boyu devam ettiğine inanma.

Ücretsiz bir program olan Öğretmenlik Yolunda Öğrenme Ortaklığı, 3 Ekim 2022-30 Ocak 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

Programa, “Başvuru Formu” ifadesine tıklayarak başvurabilirsiniz. Form, 19 Eylül 2022 saat 00:00’ye kadar başvuruya açıktır.

Başvurular, 20-30 Eylül tarihi aralığında değerlendirilecek ve tüm başvuru sahiplerine programda yer alıp almadıkları yazılı olarak bildirilecektir.

Paylaş