Başlangıç Programları

Programın Amacı

BBOM Modelinin öğretmenler tarafından hayata geçmesi ve yaygınlaştırılması için öğretmen destek çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmaların temelinde BBOM Öğretmen Köyü Topluluğu yer alıyor. BBOM Öğretmen Köyü topluluğuna katılmak isteyen, katılımcı ve barışçıl öğrenmeye gönüllü olanlar için her yıl en az bir yeni Başlangıç Programı açıyoruz. Topluluğa yeni katılacak olanlar Başlangıç Programına katılarak BBOM eğitim yaklaşımının temelleri hakkında bilgi ve farkındalık edinirken, birlikte öğrenme deneyimi yaşayarak topluluğa dair de deneyim edinirler.

Program Süresi ve Tarihleri

Başlangıç Programları o yılın akademik takvimine ve ihtiyaçlarına göre 12-15 gün sürüyor. Katılanlar program sırasında Bodrum’da BBOM Öğretmen Köyü yerleşkesinde birlikte konaklıyorlar. 

Program 1. ara yıl tatilinde 5 gün, 3. ara yıl tatilinde 5 gün, yaz tatili başında 4 gün olacak şekilde toplam 3 buluşma halinde gerçekleşiyor. 

Bu programda sosyal ve duygusal öğrenme alanındaki becerilere biraz daha yakından bakacağınız kimi pratikler ve uygulamalarla karşılaşacaksınız. Beceri sınıflandırmasında yer alan becerileri , öğretmen odağında ele alan pratiklerle keşfedeceksiniz. Böylece sosyal ve duygusal öğrenmeye dair temel bir bakış açısı geliştirebileceksiniz. Aynı zamanda pratikleri deneyimledikçe kendi deneyimlerinizi sınıf uygulamalarına taşımanızı kolaylaştıracak kimi önerleri de bulabileceksiniz.

Sosyal ve Duygusal Öğrenmeyi Keşfet Programı, Öğretmen Esenliği Programının altında yürüyen bir projedir. Program içerikleri Öğretmen Akademisi Vakfı iş birliğinde eKampüs üzerinden yayınlanmaktadır.

İçerik ve Kazanım Hedefleri

Başlangıç Programı 5 ana modülden oluşur.

 • Çocuk Algısı ve Hakları,
 • Şiddetsiz İletişime Giriş,
 • Pozitif Etkileşim: Masal, Hikaye ve Oyunlarla Temel Psikoloji,
 • Derin Demokrasi ve Katılımcı Karar Alma,
 • Katılımcı ve Barışçıl Öğrenme Topluluklarına Bakış,

konularını içeren bu modüller her programda uygulanır. Ana hatları aynı kalmakla birlikte eğitim içeriği ve kazanım hedefleri her yıl gelişerek değişiyor. Yıllar içinde içeriklerdeki değişikliği gözlemek için aşağıda geçen 5 yılda uygulanan programların yıl yıl kazanım tablolarını görebilirsiniz.

Kimler Katılabilir?

Programı her yılın Aralık ayında BBOM Derneği sosyal medya hesapları ile web sitemizde duyuruyor ve başvuru formunu yayınlıyoruz. 

 • Programın hedefleri ile BBOM ilke ve değerlerini paylaşan,
 • Başka bir okulun mümkün olduğuna inanan,
 • Eğitimleri düzenli takip iradesi taşıyan ve çocuklarla çalışan/çalışmak isteyen,
 • Çocuk merkezli, demokratik ve ekolojik eğitim anlayışını benimseyen;

Okul öncesi ve ilkokul sınıf öğretmenleri, tüm kademelerden branş öğretmenleri, idareciler, psikologlar, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, çocuklarla çalışanlar ve öğretmen adayları programa katılmak için başvurabilir.

Şimdiye kadar açtığımız programlara her yıl 500 ila 1000 kişi başvurdu. Birlikte öğrenme ve gelişmeye odaklanan BBOM için bu başvuru sayılarının kıymeti büyük. Bununla birlikte katılımcı kontenjanı ile başvuru sayısı arasındaki büyük fark, katılımcılarımızı belirlemeye çalışırken bizleri zorluyor ve bir seçim süreci tasarlama ihtiyacı doğuruyor.

BBOM Derneği Öğretmen Köyü topluluğunca Köy içerisinden, yani daha önceki Başlangıç Programlarının katılımcılarından, bir seçici ekip oluşturuyoruz. Bu ekipteki herkes aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurarak başvuruları değerlendiriyor. Kontenjanlarımızı göz önüne alarak başvuru sahiplerini değerlendirme sonuçlarına göre programa davet ediyoruz. 

Başvuru formlarını okurken göz önünde bulundurduğumuz kriterler:

 • Katılmaya dair heyecan
 • Program boyunca edindiği deneyim ve farkındalıklarını kendi alanına taşıma potansiyeli
 • BBOM topluluğuna katkı potansiyeli
 • Formu doldururken dili kullanımı / yazılı iletişim becerisi
 • Gönüllülük potansiyeli
 • Değişime ve öğrenmeye açıklık
 • BBOM Eğitim Modelini uygulayan okullarda çalışma potansiyeli
 • Ekolojik hassasiyet
 • Katılımcı ve barışçıl birlikteliğe açıklık
 • Çok yönlü öğrenme potansiyeli

Geçmiş Programlar

BBOM Öğretmen Köyü kurulduğundan bu yana geçen 5 yılda 11 Başlangıç Programı açtık. Her Başlangıç Programı katılımcısı bizim için topluluğa katılan bir yeni nesil. Dolayısıyla şimdiye kadar 12 Nesil Başlangıç Programı açtık ve yaklaşık 250 eğitimci programlarımıza katıldı. İçlerinden yaklaşık 220 kişi Öğretmen Köyü Topluluğumuza katılarak öznesi oldukları bir yaşam boyu öğrenme sürecine dahil oldular. 

Bir Öğretmen Köyü Topluluğu geleceği olarak her Nesil, Başlangıç Programı boyunca günce tutarak deneyimlerini kayda geçiriyor ve programa katılmak isteyip de katılamayanlara deneyimlerini ulaştırıyor. 

Program Finansmanı

Başlangıç Programlarının masrafları -hem eğitmenlerimizin gönülden desteği hem de BBOM Öğretmen Köyü’nün kendi yerleşkesinin olması dolayısıyla- olası piyasa maliyetlerinin yaklaşık %50 altında bütçe ile hayata geçiyor. 

BBOM Derneği program boyunca katılımcıların konaklama giderleri ile beslenme giderlerini, eğitmenlerin yarı gönüllü ücretlerini karşılıyor. Katılımcılar ise kendi ulaşım masraflarını karşılıyorlar. 

BBOM Derneği masrafları şimdiye kadar hibe programları vesilesiyle karşıladı. Hibe aldığımız kurumların listesine BBOM Derneği iş birlikleri sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Eğitmenler

Başlangıç Programları eğitmenleri:

 • Burak Ülman
 • Ceyda Özdemir (2021 – 2022)
 • Feyza Eyikul
 • Gözde Durmuş
 • Melda Akbaş (2021 – 2022)
 • Tolga Erdoğan
 • Vivet Alevi
 • Atike Zeynep Kılıç (2015 – 2019)
 • Çiğdem Taş Yerli (2019)

Başvuru

13 Nesil Başlangıç Programı Temmuz 2023’te tamamlandı. Bu yıl yani 2023-24 döneminde yeni program açılmayacak. Sonraki yıllar için gelişmeleri buradan ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurmaya devam edeceğiz.

Paylaş