Biz Kimiz

Topluluk Kimlerden Oluşuyor?

Topluluğumuz Başlangıç Programlarımıza katılmış ve topluluk sözleşmemizi kabul etmiş öğretmenlerden, okul yöneticilerinden, eğitim bilimleri ile ilgili akademisyenlerden ve çocuk alanında sivil toplum çalışanlarından oluşuyor. Başlangıç programları ile toplam 5 yılda 11 Nesil topluluğa katıldı. 

Topluluğu Kimler Organize Ediyor?

200 kişinin üzerinde olan topluluğu, yine topluluğun içinden sorumluluk alan gönüllü koordinatör ve temsilciler organize ediyor. 

Aşağıda topluluğun çalışma alanlarındaki çemberlerini gösteren sosyokratik şema yer alıyor.

koy_sema_1

1- Köy Topluluğu Sözleşmesi’ne neden ihtiyaç duyuldu:

 2020 yılında gerçekleşen Köy İVMESİ’nde Köy Topluluğu’nun bir sözleşmeye ihtiyacı olduğu görünür olmuştu.

 Neydi bu ihtiyaçlar:

  • Köy Topluluğu büyüyordu ve topluluğun birbirine hizalanması ve karar alma, iletişim, anlaşmazlık çözümü, organizasyon yapısı, topluluk düzeni ve geri bildirim süreçleri gibi kavramlarda ortaklaşabilmek için sözleşmeye ihtiyaç vardı.
  • ÖDÇ’nin ( Öğretmen Destek Çemberi) ve ÖDÇ’ye bağlı alt çemberlerin sözleşmesi vardı ama Köy Topluluğu’nun sözleşmesi yoktu.
  • Yazılı olmayan ve kendi aramızda geliştirdiğimiz anlaşmalarımız/sözleşmelerimiz vardı ve bunun yazılı hale gelmesi topluluğun düzenine hizmet edecekti.

2- Köy Topluluğu Sözleşmesi süreci nasıl başladı:

Köy Topluluğu Sözleşmesi’ne ihtiyaç varken, birilerinin sorumluluğu alıp alanı tutması gerekiyordu. Topluluğumuzdan Serdal koordinatör olmaya gönüllü oldu ve bir çember kurmak için topluluktaki bazı köylülere sözleşme taslağı çalışma süreci için teklif götürdü. Serdal, Yağmur, Gazi ve Merve Gürbüzkol birlikte TOSÖÇ’ü (Topluluk Sözleşmesi Çemberi) kurarak Taslak Köy Topluluğu Sözleşmesini yazma sürecine Eylül 2020’de başladılar.

 

3- TOSÖÇ (Topluluk Sözleşmesi Çemberi) nasıl bir süreç izledi:

Eylül 2020’de önce kendi çember sözleşmesini yazarak çalışmaya başlayan çember,  haftada 1 buluşmalar yaparak taslak sözleşme üzerine çalışmaya başladı. 6 aylık çalışmanın sonunda Şubat 2021’de taslak sözleşmeyi yazma sürecini tamamladılar.

 

4- Bir çemberin elinden çıkan taslak sözleşme nasıl Köy Topluluğu Sözleşmesi oldu:

Topluluk Sözleşmesi Çemberi’nin hedefi taslak sözleşmeyi Köy Topluluğu’na açarak onlardan gelen geri bildirimleri almak ve her oturumu tüm köylülere açık olan çalışma grupları kurmaktı.

  • 10 Mart 2021 tarihinde mail aracılığıyla taslak sözleşmeyi Köy Topluluğu ile paylaşıldı.
  • 15 Mart ve 22 Mart 2021 tarihlerinde taslak sözleşmeye geri bildirimler almak için tüm topluluk üyelerinin davetli olduğu iki toplantı organize edildi ve dahil olmak isteyen herkesin katılımı sağlandı.
  • Geri bildirim toplantılarına katılamayacak topluluk üyeleri için TOSÖÇ’ün mail adresi paylaşıldı. Katkı ve geri bildirimleri mail aracılığıyla alındı.

Gelen katkılar ve geri bildirimleri birlikte çalışmak için Köy Topluluğu’na açık olan çalışma grubu kuruldu.  

5- Çalışma Grubu neler yaptı:

8 Bölümden oluşan taslak sözleşme, gelen geri bildirimler doğrultusunda 5 parçaya bölündü. Çalışma Grubu 5 hafta boyunca  her hafta ilgili bölümü çalışarak taslak sözleşmeyi Köy Topluluğunun katılımı ve kararları doğrultusunda Köy Topluluğu Sözleşmesi’ne dönüştürdü.

 

6- Sonuç:

TOSÖÇ’ün sorumluluk alarak başlattığı Köy Topluluğu taslak sözleşmesinden Köy Topluluğu Sözleşmesi olma süreci tüm topluluğu kapsayacak şekilde içermeci karar alma yöntemleri kullanılarak tamamlandı. Bu sözleşme, topluluk üyelerinin  katkı ve geri bildirimleri alınarak oluşturulmuş olup Birlikte nasıl yaşamak, öğrenmek ve üretmek istiyoruz? sorusuna ve topluluğumuzun birlikteliğine hizmet etmektedir. Topluluk ile mail aracılığıyla paylaşıldığı 7 Mayıs 2021 tarihinde topluluğun ortak sözleşmesi olmuştur. Toplulukta yer alan herkes bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Tabii ki bu, sözleşmenin son hali değildir, nasıl ki topluluğumuz büyüyen ve gelişen bir dinamik yapıda ise Köy Topluluğu Sözleşmesi de büyümesine, gelişmesine devam edecektir. Topluluk Sözleşmesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Çocukla Barış

”Biz (Gülesra Güllü, Özenç Kabasakal ve Özge Oğuz) BBOM Derneği’nin Başka Öğretmenler Mümkün Projesi ile yolları kesişen, birlikte hayal etmeye ve üretmeye devam eden üç öğretmeniz. Köy topluluğunun katılımcı ve barışçıl öğrenme ortamları vizyonundan ilhamla farklı şehirlerden bağlantı kurup bir öğrenme topluluğu olmayı deneyimliyor; deneyimlediklerimizi Şiddetsiz İletişim, çocuk hakları ve kendi özgün çalışmalarımız odağında farklı araçlarla paylaşıyoruz.

2017’den beri Çocukla Barış isimli blogumuzda, sınıf deneyimlerimizi paylaştığımız Şefkatli Eğitmen Günlükleri, ihtiyaç duyduğumuz konularla ilgili kitap ve araç listeleri paylaştığımız Barış Kütüphanesi, İhtiyaç Kumbarası ve Güncel Yazılar ile öğretmen, ebeveyn ve bakım verenleri destekleyecek içerikler üretmeye devam ediyoruz.”
https://cocuklabaris.blogspot.com

___

Yeni Bi Dil

İngilizce ve Şiddetsiz İletişim birbirimizle bağ kurmak için araç. Bu araç sayesinde birbirimizi anlayabilir, duyabilir ve görebilir oluyoruz. Şiddetsiz İletişimden aldığımız ilhamla sınıfta okulumuzda çocuklarla bu dili nasıl uyguladığımızı paylaşıyoruz. Ayrıca Kartal Yavuz Selim Ortaokulunda yürüttüğümüz Şiddetsiz İletişim odaklı bir Erasmus projesi var. Buradaki deneyimin öğretmene, veliye   ve çocuklara yansımalarını görünür kılmak istiyoruz.

Bununla birlikte,  ikimiz de İngilizce öğretmeniyiz. İngilizce öğrenimi ile ilgili oyunlar, yaratıcı drama örnekleri, etkinlikler paylaşıyoruz.

Bu bağlamda çocuklarla, öğretmenler ve ebeveynler ile çalışıyoruz..

Fatoş Ateş

Ayşe Pınar Böke

___

Düşünme Karavanı

Biz Kimiz?

Biz, ÇocuklariçinFelsefe (P4C) pedagojisi ile edindiğimiz bilgi,beceri ve deneyimi topluluklarla paylaşmayı hedefleyen iki sınıf öğretmeniyiz.

Kendi sınıflarımızla başladığımız bu yolculuğa farklı yaşlardaki çocukları, gençleri, öğretmenleri, ebeveynleri ve farklı meslek gruplarındaki insanları dahil etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla hayalini kurduğumuz “DüşünmeKaravanı”nı oluşturduk. 

Neler Yapıyoruz?

P4C (philosophy for children = çocuklar için felsefe) pedagojisiyle tanıştığımız günden beri sınıflarımızda uyguluyoruz. Aynı zamanda İstanbul Öğretmen Akademileri ile yaptığımız işbirliği dâhilinde öğretmenlerle günübirlik atölyeler paylaştık. Pandemi süreciyle birlikte eğitimlerimizi online platforma taşıdık. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Akademisi İçin 4 hafta süren “P4C Başlangıç Eğitimi Programı” sunduk. Temmuz Ağustos aylarında yaptığımız “Kolaylaştırıcılık Eğitimi Başlangıç Programları”nın ardından Eylül ayında “Kolaylaştırıcılık Eğitimi Derinleşme Programı”nı açtık. 

Hedeflerimiz?

Çocuklar için felsefe pedagojisinin yaygınlaşması için daha çok ebeveyne, öğretmene, çocuğa ve çocuklarla çalışan herkese ulaşması adına farklı kurumlar ile işbirliği yapmak hedeflerimiz arasındadır. Hayalini kurduğumuz “Düşünme Karavanı”nı gerçek bir karavana dönüştürüp Türkiye’nin birçok yerine ulaşmayı, P4C çemberleri kurmayı istiyoruz.