Öğrenme Ortaklığı Programı
Öğrenme Ortaklığı, öğretmenin bir diğer meslektaşıyla bir araya gelerek, birbirlerini destekledikleri ve sosyal duygusal becerilerini güçlendirdikleri bir programdır.

Öğrenme Ortaklığı Programı

Katılımcı ve barışçıl öğrenme toplulukları vizyonuyla, Türkiye’de okul öncesi ve ilkokul odağında eğitim modeli geliştiren ve bu modelin uygulanmasını destekleyen BBOM Derneği, Öğrenme Ortaklığı Programı’yla öğretmenleri destekliyor.

Çocukların duygusal olarak kendilerini güvende hissettikleri öğrenme ortamlarında bulunmalarını, böylece kendi biricik potansiyellerini, barış içinde ve katılımla ortaya çıkarabilmelerini hayal ediyoruz. 
Bu hayali gerçekleştirmek üzere adımlar atarken,  öğrenme ortamlarına büyük katkı sunan öğretmenlerin de potansiyellerini tükenmeden ortaya koyabilmelerini desteklemek istiyoruz. Bu niyetle, Öğrenme Ortaklığı Programı’nı tasarladık.
Öğrenme Ortaklığı, öğretmenin bir diğer meslektaşıyla bir araya gelerek, birbirlerini destekledikleri ve sosyal duygusal becerilerini güçlendirdikleri bir programdır.  Program, öğretmene yeni bir sorumluluk vermeden, sürdürülebilir uygulama desteği sağlar.

Program Tanıtım Videosu

Öğrenme Ortaklığı Programı temelde iki meslektaşın kendi çalışma düzenine göre rutin olarak buluşup birlikte çalışması üzerine kurulu.
 
Öğrenme Ortaklığı Programı başvurularını program için hazırladığımız aplikasyon üzerinden topluyoruz. Başvurularınızdaki seçimlerinize göre sistemden öğrenme ortaklarını eşleştiriyoruz. Ve aplikasyon üzerinden öğrenme ortaklarını bir araya getiriyoruz. Tüm programın içeriğini de yine aplikasyon üzerinden yayınlıyoruz.
 
Programın bu yılki ana temaları:
 1. Anlaşma
 2. Empatik Dinleme
 3. Kendini İfade
 4. Seçimlerimiz
 
Her temanın altında o konuda bilgi aktaran en az bir video ve iki çalışma kağıdı paylaşıyoruz.
 
Bu temalarda çalışmanız için ihtiyacınız olabileceğini düşündüğümüz ön bilgileri, hazırladığımız videolar aracılığıyla aktarıyoruz.
 
Temaların altındaki beceriler için ise çalışma kağıtları paylaşıyoruz. Program boyunca öğrenme ortakları kendi belirledikleri zamanda buluşuyor vetemaların altındaki becerileri pratik edebilmek için çalışma kağıtlarının yönergeleri üzerinden birlikte çalışıyorlar.
 
Programın geliştirme süreci devam ediyor. Sizlerle değerlendirme formları paylaşıyor ve geri bildirimlerinizi alıyoruz. Böylece, program deneyimleyenlerin katkılarıyla gelişiyor.

Öğretmenin, edindiği bilgiler ve yaptığı pratiklerden elde ettiği becerilerle kendi kişisel gelişimini ve sınıfta güvenli öğrenme ortamını zenginleştirmesini desteklemek. 

1. TEMA –  Program Tanıtımı ve Anlaşma

 • İhtiyaç halinde destek isteme. 
 • İhtiyaç halinde ekip arkadaşlarına destek olma.
 • Ekip içindeki rolünü fark etme.
 • Sorumluluk alma.

 

2. TEMA – Empatik Dinleme

 • Farklı bilgi, deneyim ve fikirleri dikkate alma.
 • Merak duyma.
 • Açık fikirlilik gösterme.
 • Başkalarına empati gösterme.
 • Başkalarıyla yapıcı ilişkiler kurma.
 • Başkalarıyla yapıcı ilişkiler sürdürme.

 

3. TEMA – Kendimi İfade

 • Yargıların farkında olarak değerlendirme yapma.
 • Düşünce, duygu, davranış arasındaki bağlantıyı analiz etme.
 • Duygu ve ihtiyaçları tanımlama.
 • Kendi duygu ve ihtiyaçlarının sorumluluğunu alma.
 • Şiddetsiz İletişim yöntemleri kullanma.
 • Kendine empati gösterme.

 

4. TEMA – Seçimlerimiz

 • Her durumda seçeneklerinin olduğuna inanma.
 • Kendi duygu ve ihtiyaçlarının sorumluluğunu alma.
 • Farkında seçimler yapma
 • Söylemlerinin ve davranışlarının sorumluluğunu alma.

 

5. TEMA – Yılsonu Değerlendirme

 • Kendini objektif bir şekilde değerlendirme. 
 • Gelişmeye açık yönlerini fark etme. 
 • Öğrenme ve gelişmenin yaşam boyu devam ettiğine inanma.

Öğrenme Ortaklığı Programı, ilk kez Çocuklar İçin Önce Öğretmen Projesi kapsamında Aralık 2019 – Ekim 2020 tarihleri arasında toplam 62 katılımcıyla gerçekleşti.

İlk yılda, Köyceğiz’deki devlet okullarında birlikte çalışılan öğretmenler, BBOM Öğretmen Köyü Topluluğu Gönüllüleri ve BBOM Öğretmen Köyü 11. Nesil Başlangıç Programı katılımcıları davet edildi.

Program 2. yılında, Mart 2021 – Ağustos 2021 tarihleri arasında tüm öğretmenlerimize açılarak 248 katılımcıyla uygulandı. Programın ölçme ve izleme çalışmaları için alanında uzman 2 ayrı danışman program ekibinde yer aldı. 

7 Mart-25 Temmuz 2022 döneminde önceki yıllarda programı uygulamış öğretmenlerden (62 kişi) bir odak grupla programın pilot uygulamalarına devam ettik. Bu dönemde program geliştirme çalışmaları devam ederken, gelecekte daha fazla öğretmenin yer alabilmesi için gerekli altyapı hazırlıkları sürdü ve bir aplikasyon geliştirme aşaması başlatıldı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın, WB&T for EmploYouth hibe programı kapsamında, 3 Ekim 2022 – 30 Ocak 2023 tarihlerinde, Öğrenme Ortaklığı Programı’nı ne eğitimde, ne istihdamda olan öğretmenler (NEET öğretmenler) için uyguladık. Daha önce Öğrenme Ortaklığı Programı’nı deneyimleyen ve Başka Bir Okul Mümkün Derneği Öğretmen Köyü Topluluğu’nda yer alan öğretmenler de bu program uygulaması sırasında, NEET öğretmenlere mentörlük yaptılar. Bu mentörlük sayesinde birlikte deneyimle, programın öğrenme hedefleri derinleşti. Ve nihayetinde programımız “Öğretmenlik Yolunda Öğrenme Ortaklığı” projesi ile henüz göreve başlamamış mezun öğretmenleri desteklemek üzere 148 katılımcısı ve 37 mentörüyle uygulandı.

Programın 5. uygulaması 27 Şubat – 17 Temmuz 2023 tarihleri arasında, sadece Marmara Üniversitesi PDR Bölümü’nde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri (58 kişi) tarafından uygulandı. Henüz üniversiteden mezun olmadan PDR Bölümü öğrencilerine ulaşabilmemize yine Öğrenme Ortaklığı Programı’nı daha önce deneyimlemiş başka bir öğretmen arkadaşımız vesile oldu. 

 

Programın 6. uygulaması 13 Mart – 25 Haziran 2023 tarihleri arasında, yaşanan depremlerin ardından ”Birlikte İyileşiyoruz” temasıyla, birbirimizi destekleyebilmek niyetiyle  229 katılımcı ve 25 mentör ile gerçekleştirildi. 

 

Programın 7. uygulaması 25 Eylül 2023 – 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında daha önce programı deneyimlemiş ve tamamlamış öğrenme ortakları arasında Öğrenme Ortaklığı topluluğu tohumlarını atabilmek için gerçekleştiriliyor. 

Katılımcıların Deneyimleri

Başvuru

Öğrenme Ortaklığı Programı, 25 Eylül 2023 – 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında daha önce programı tamamlamış öğrenme ortakları arasında gerçekleştirileceği için başvuruya açılmıyor. 

 

Programı yeniden başvuruya açtığımızda yine buradan gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

Paylaş